CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI W SKALE

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ochronę obiektów


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ochronę obiektów

 

W dniu 21 grudnia 2017 komisja Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania:

„dozorowanie i ochrona zewnętrzna obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, Szkoły Podstawowej nr 2  oraz Hali Widowiskowo-Sportowej w Skale, boisk zewnętrznych znajdujących się na jednym zamkniętym terenie o powierzchni 2,0292 m2, leżącym w miejscowości Skała, 32-043 Skała ul. Ks. Stanisława Połetka  30, 32, 34.”

 

Na zaproszenie odpowiedziało trzech oferentów:

1. FU "Victor" Katarzyna Górak

2. KeRim Grup Sp. z o.o

3.  Agencja Ochrony P-W Jaguar Spółka Jawna

Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne. Najtańszą ofertę, która wynosi 81 180,00zł zaproponowała firma FU 'Victor" Katarzyna Górak, 31-906 Kraków, os. Wandy 14/183.

Dziękujemy za zainteresowanie.